Documentació legislativa i tècnica

La contaminació lumínica és causada per l’enllumenat excessiu i per la incorrecta instal·lació de l’enllumenat públic.  Hi ha, per tant, documentació tècnica que cal tindre en compte, des de la legislació a aplicar, ordenances municipals, documents tècnics del grup, instàncies de protesta, etc…Ací baix teniu un recull que anirà ampliant-se.

 1. Ordenança de contaminació lumínica de Paterna, 2012
 2. Informe LED Blancs Universitat de València, 2012
 3. Reglamento de Protección de la Calidad del Cielo Nocturno Andalucía, 2012
 4. Reglamento de Eficiencia Energética Alumbrado Exterior, RD 1890/2008, 2008
 5. Ley de la Atmósfera, 2007
 6. Ordenança municipal per a la protecció lumínica de l’Albufera, 2019
 7. Síndic de Greuges i Contaminació Lumínica
 8. Escrit Riba-roja de Túria. Casc antic i LED blancs, 2014
 9. Ley de contaminación lumínica de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 2001
 10. Guia de gestió de Travis Longcore per al National Park Service de USA, 2016
 11. Posibles riesgos de la iluminación LED. Conclusiones del Grupo de trabajo Comité Español de Iluminación
 12. REGLAMENTO (CE) No 245/2009 DE LA COMISIÓN de 18 de marzo de 2009  CRITERIOS DE REFERENCIA DE LAS LUMINARIAS: En las zonas en las que la contaminación lumínica constituye una preocupación, la proporción máxima de la luz emitida sobre el horizonte no es superior al 1 % para todas las clases de alumbrado de vías públicas y flujos luminosos.
 13. Llei francesa de contaminació lumínica. 20 desembre 2018
 14. Declaración sobre el uso de la luz blanca rica en componente azul para el alumbrado nocturno. Junta de Andalucía.
 15. Guia de contractació verda. Green Public Procurement for Road Lighting and Traffic Signals. Unió Europea. Tots els documents.
 16. Guia de contractació verda. Technical report and criteria proposal. Criteris a aplicar.