Contacte

Aquest grup està format per Ángel Morales del departament de Química Analítica, per Joaquín Baixeras de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva i per Enric Marco del departament d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València. A més de l’aportació dels estudiants de diversos graus que realitzen aportacions científiques amb els seus treballs acadèmicament dirigits.

Contacta amb nosaltres per correu electrònic

salvemlanit@uv.es

Més informació

Red española de estudios sobre la contaminación lumínica

guaix.fis.ucm.es/splpr/

Cel Fosc, associació contra la contaminació lumínica

www.celfosc.org

info@celfosc.org

Coordinadora en defensa de los bosques del Túria

coordinadorabosquesturia.blogspot.com.es